Flybook
Image default
Financieel

Wat doet een boekhouder?

Een boekhouder is meestal in dienst van een klein tot middelgroot bedrijf om zijn zakelijke transacties te registreren, zoals verkopen, aankopen, salarisadministratie, inning van vorderingen, betaling van rekeningen, enz. Dit is dus een zeer belangrijk aspect om perfect uit te werken zodat je alle kosten en baten op een rijtje hebt.

De rol van een boekhouder bij een bedrijf varieert naargelang de omvang en de aard van het bedrijf. Bij een zeer klein bedrijf zonder accountant zijn de taken van de boekhouder waarschijnlijk omvangrijk. De boekhouder is minimaal verantwoordelijk voor de verwerking van het papierwerk voor de transacties van een bedrijf en voor het snel en accuraat registreren van de informatie in de grootboekrekeningen van het bedrijf. Tegenwoordig gebeurt dit het beste door het gebruik van kosteneffectieve boekhoudsoftware.

Het werk van een boekhouder wordt vaak beoordeeld door een accountant en/of de kleine ondernemer.

De kwalificaties van een boekhouder zijn onder andere zakelijk inzicht, aandacht voor detail, snelheid, nauwkeurigheid, het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de technologie, begrip van debet- en crediteringen, en een algemeen begrip van de jaarrekening.

Dingen die boekhouders doen
Bij kleine bedrijven kunnen boekhouders betrokken zijn bij de volgende activiteiten:

  • Verwerking van facturen van leveranciers
  • Facturering en opvolging van vorderingen
  • Loonverwerking
  • Beheer van contant geld
  • Afstemming van rekeningsaldi
  • Misschien het voorbereiden en verwerken van het aanpassen van de gegevens

Ben je er klaar voor om je meer op je bedrijf en je werk te richten en de boekhouding over te laten aan een professionele boekhouder? Bekijk dan de verschillende boekhouders Nederland bij Boekhoudkaart.nl.

https://boekhouderkaart.nl/