Flybook
Image default
Banen en opleidingen

Blijf bewegen met outplacement

De enige constante is verandering. Wat Heraclitus zo treffend samenvatte hebben we ook steeds meer gezien in de afgelopen jaren in de internationale financiële- en kapitaalmarkten. Wat betekent het als constante verandering ons uitdaagt: marktmechanismen, versnelde digitalisering en automatisering en bestaande business- en carrièremodellen die anno 2017 niet meer lijken te werken.

Maar wat doe je als al deze veranderingen ook gevolgen heeft voor je eigen loopbaan en toekomst? Wanneer deze niet meer op rolletjes loopt. Als plotseling het eigen leven en de carrière getroffen wordt door een herstructureringsgolf of reorganisatie? Vaak heeft de schaamte en het gevoel van falen de overhand. Zo’n situatie heeft een verlammende werking op mensen die de grond onder hun voeten voelen wegzakken.

Outplacement biedt vaak uitkomst

In deze kritieke situatie is het goed wanneer je gebruik maakt van outplacement en als werknemer begeleiding krijgt in het heroriënteren op de arbeidsmarkt en je mogelijkheden daarop. Kwalificaties worden in kaart gebracht en loopbaanacties worden voorbereid en uitgevoerd.

Outplacement coaching helpt bij de ontwikkeling van nieuwe persoonlijke doelen en aantrekkelijke professionele alternatieven, een motiverende positionering en individuele zelf-marketing strategie. Net als bij een echtscheiding is het belangrijk om op een goede manier uit elkaar te gaan.

Het outplacementbureau maakt in het overleg een doelgericht actieplan richting een nieuwe en duurzame baan bij een nieuwe werkgever en innovatieve zoek strategieën worden ingezet om een succesvolle overgang naar een nieuwe baan ook daadwerkelijk te bewerkstelligen.

Meer dan 90% tevreden met outplacementbegeleiding

Uit internationale onderzoeken weten we dat meer dan 90% van de kandidaten die een outplacement traject hebben gevolgd, dit een groot persoonlijk voordeel vonden en zeer tevreden was over de begeleiding.

Er zijn verschillende redenen waarom outplacement kan worden ingezet: herstructurering, fusies, economische problemen en persoonlijke redenen. Outplacement begeleiding is een essentieel onderdeel van op een verantwoorde wijze afscheid nemen van een werknemer.

https://www.outplacementverzekering.nl