Flybook

Category : Financieel

Financieel

Wat doet een boekhouder?

Een boekhouder is meestal in dienst van een klein tot middelgroot bedrijf om zijn zakelijke transacties te registreren, zoals verkopen, aankopen, salarisadministratie, inning van vorderingen,...